סדר יום

9:00
דברי פתיחה
9:10
פאנל: עתיד הביטוח – מגמות גלובליות והשפעות מקומיות
9:55
סוכן הביטוח – הווה ועתיד
ריאיון 1X1 עם שלמה אייזיק, נשיא לשכת
סוכני הביטוח
10:05
פאנל: משבר האקלים – הסכנה לביטוח נזקי טבע
10:35
נאום: ד”ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון
10:45
ריאיון 1X1 עם אוהד מעודי, סגן בכיר, האחראי על תחומי ביטוח כללי, סוכנים ומטה, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
11:10
אלמנטרי זה החיים – מיקי קופל
11:20
הפסקה
11:40
טקס הוקרה לקבוצת קאופמן על הרחבת פעילותה בישראל בתחום ביטוחי חבויות ואחריות מקצועית
11:50
פאנל: סדקים בכיסוי – חבות ופיצוי לקריסת מבני מגורים
12:20
פאנל: הגדלת רווחיות הסוכן באמצעות ניהול תביעות אפקטיבי
13:00
צמיחה ורווחיות בשיתוף פעולה של סוכני הביטוח – אורי אומיד
13:10
בחירות נכונות – קובי סבן
13:20
ביטול חריג אחריות מקצועית בכיסוי צד שלישי – נכון או לא נכון? – ענת רייזר
13:30
סוסיתא מודל 2030 – עו”ד שלומי הדר
13:40
תביעות ייצוגיות בתחום הנגישות – עו”ד תמי גרינברג
13:50
פאנל: סיכוני סייבר – עתיד הכיסויים הביטוחיים
14:30
פאנל: אתגרים במערך ההפצה
15:00
סיום הכנס

תוכן

בין הנושאים:
דילוג לתוכן